PRVÁ SLOVENSKÁ SIEŤ PREDAJNÍ ELEKTRO...

Pridať stránku do obľúbených

WHIRLPOOL PREMIUM VIANOCE

Pre zákazníkov je pripravená ponuka atraktívnych darčekov pre domácnosť v hodnote až 200 Eur.*

WHIRLPOOL PREMIUM VIANOCE

 • PRINCÍP AKCIE
  Nakúpte vybrané spotrebiče Whirlpool v hodnote minimálne 1000 Eur a vyberte si svoj darček v hodnote až 200 Eur*
  Darček zákazník získava za každých 1000 Eur nákupu..
   
   
  SPOTREBIČE ZAHRNUTÉ DO AKCIE
  Do akcie je zaradených viac než 250 modelov spotrebičov Whirlpool vo všetkých kategóriách, zoznam nájdete TU a bude tiež k dispozícií so spustením akcie od 1. 10. na webe Whirlpool v sekcii Promo/akcia Vianoce.
  -          Akcia sa vzťahuje len na tieto spotrebiče
  -          Spotrebiče budú označené ikonou
   
  DARČEKY
        KitchenAid: Vybrané malé kuchynské spotrebiče alebo sety spotrebičov prémiovej značky KitchenAid.
        Wpro: Výber z dvoch praktických balíčkov príslušenstva a čistiacich a umývacích prostriedkov značky Wpro (Whirlpool Professional).
   
  DETAIL DARČEKOV
          Zákazník si za každých 1000 Eur (vr. DPH) hodnoty nákupu spotrebičov Whirlpool zaradených do akcie môže vybrať jeden z darčekov nižšie. .
          Pri násobkoch hodnoty 1000 Eur je znásobený aj počet darčekov, na ktoré má zákazník nárok (nákup nad 2000 Eur vr. DPH 2 darčeky, nad 3000 Eur 3 darčeky atď)
          Každý typ darčeka je k dispozícií do vydania zásob, informácia či je je/nie je darček na sklade bude uvedená vždy na registračnej stránke. Darčeky alebo ich časti môžu byť priebežne doplnené/nahradené alternatívnou variantou z pohľadu typu darčeka a hodnoty.
          Pri nároku na väčší počet darčekov než 1 môže zákazník výber darčekov kombinovať ľubovoľne: :
           Príklad:
           Zákazník zakúpil spotrebiče Whirlpool v celkovej cene viac než 3000 Eur vr. DPH - má nárok na 3 darčeky..
           Zákazník si vyberie 2x darček KitchenAid: 1x set čierna rýchlovarná kanvica a čierny hriankovač, 1x tyčový mixér s príslušenstvom + 1x darček Wpro - balíček Pranie & Sušenie & Starostlivosť o bielizeň.
   
   
   
  DARČEK: KitchenAid spotrebiče**
          Zákazník si bude môcť vybrať za základnú hodnotu nákupu 1000 Eur vr. DPH jeden zo 6 darčekov KitchenAid nižšie. Niektoré darčeky sú set spotrebičov KitchenAid, niektoré jeden typ spotrebiča KitchenAid.
          Detailné informácie o jednotlivých KA spotrebičov budú k dispozícii so začiatkom akcie na stránkach promo akcie a obdržíte ich tiež v informačnom letáku.
   
  DARČEK: Wpro balíčky**
          Zákazník si môže vybrať za základnú hodnotu nákupu 1000 Eur jeden z dvoch balíčkov príslušenstva a profesionálnych čistiacich a umývacích prostriedkov značky Wpro.
          Vyberať je možné z dvoch rôznych balíčkov s konkrétnym obsahom.
          Detailné informácie o oboch balíčkoch budú k dispozícií na stránkach promo akcie a obdržíte ich tiež v informačnom letáku
   
  Balíček: Kuchyne & varenie & starostlivosť o domácnosť
   
   
   
  **Zloženie balíčka a portfólio ponúkaných spotrebičov KitchenAid môže byť na základe dostupnosti produktov mierne upravené, vždy so zachovaním rovnakej alebo vyššej celkovej hodnoty a typu produktov.
  Balíček: Pranie & sušenie & starostlivosť o bielizeň
   
   
   
  PRAVIDLÁ AKCIE, PLATNOSŤ A POSTUP PRE ZÍSKANIE DARČEKA
   
        Platnosť akcie: od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 u všetkých obchodných partnerov na území SR = do akcie môžu byť zaradené len nákupy uskutočnené v tomto období. 
        Zákazník po zakúpení spotrebičov vyplní registračný formulár k darčeku na stránkach Whirlpool v sekcii promo (www.whirlpool.sk/promo-akcie/), ktorá bude spustená od 1. 10. 2021 a vybraný darček/darčeky mu bude doručený zo strany Whirlpool bez súčinnosti partnera.
        Registrácia k darčeku musí prebehnúť do 14 dní od nákupu spotrebičaov. Doporučujeme uskutočniť registráciu čo najskôr - registrácia sa automaticky rovná blokácia vybraného darčeku.
          Súčasťou formulára je okrem osobných údajov, nahrania účtenky a vypísania zoznamu zakúpených modelov aj uvedenie ich modelových a výrobných čísel a hodnoty nákupu.
          Akcia platí len na spotrebiče zo zoznamu PREMIUM, na účtenke môžu byť aj ďalšie spotrebiče, kalkulovaná k registrácii bude len cena modelov zahrnutých v promo akcii.
          Špeciálna dvojfázová registrácia pre zákazníkov, ktorí dostávajú spotrebiče s oneskorením a nemajú tak k dispozícií modelové a výrobné číslo
          V prípade, že zákazník nedostáva spotrebiče okamžite a nie je preto schopný dodržať 14 dňovú lehotu pre plnú registráciu, pretože nemá k dispozícií modelové a výrobné čísla, je možné nasledujúce alternatívne riešenie:
          1. krok registrácie:
          Zákazník vyplní všetky údaje vrátane nahrania účtenky/zálohovej faktúry/záväznej zmluvy, kde je vidieť výpis modelov a ceny.
          Túto registráciu zákazník uloží aj bez doplnených modelových a výrobných čisel.
          Následne obdrží e-mail, v ktorom je potvrdené, že prvá časť registrácia prebehla a je pre neho rezervovaný darček, ktorý si zvolil.
        2. krok registrácie
          V momente, keď zákazník obdrží spotrebiče a má potrebné modelové a výrobné čísla, odpovie na e-mail, ktorý obdržal/viď vyššie/ a tieto čísla do neho podľa inštrukcií uvedie.
          Na základe dokončenej registrácie dostane zákazník finálny potvrdzujúci e-mail a darček je doručený v štandardnej lehote, ktorá začína dňom odoslania e-mailu s číslami spotrebiča.
        2 krok registrácie je nutné uskutočniť najneskôr do 28. 2. 2022.
          Darček je doručený v najkratšom možnom čase, obvyklá lehota doručenia je do 30 dní, najneskôr potom do 60 dní od dokončenej registrácie dopravcom priamo na zákazníkom uvedenú adresu.
   
  Bližšie informácie a presné pravidlá akcie nájdete s dátumom spustenia vy aj vaši zákazníci na stránke.